BEDESS, Bedrijvenvereniging Essen

BEDESS - Bedrijvenvereniging Essen

De Bedrijvenvereniging Essen is een vereniging van Essense bedrijven allen actief in handel en nijverheid, binnen business-to-business omgeving en/of met minstens 5 werknemers. Zij groepeert meer dan 90 bedrijven met tezamen een kleine 2.000 werknemers. Opgericht in april 2001 onder impuls van de Kamer van Koophandel en Nijverheid van Antwerpen en Waasland, in het project van "Bedrijfsvriendelijke Gemeente".

Doelstelling:

  • Bevorderen van het onderling contact tussen de bedrijven.
  • Bevorderen van het contact tussen de bedrijven en het gemeentebestuur.
  • Belangenbehartiging in concrete dossiers.

In gezamenlijk overleg worden projecten uitgewerkt, die van nut zijn voor alle bedrijven; zoals o.a. het bedingen van een prijsgunstige ophaling van afvalcontainers, een marktstudie van de energieleveranciers, toelichting betreffende brandpreventie, enz. Het meest in het oog springende project, dat onze vereniging heeft uitgewerkt, is de bewegwijzering in het industrieterrein de Rijkmaker. Hierbij werd gestreefd naar een duidelijke en eenvormige bewegwijzering, die tot ver buiten Essen als voorbeeld wordt geprezen. Ook uw bedrijf kan, zo u dit wil, worden opgenomen in deze bewegwijzering. Hiervoor volstaat het contact te nemen.

Tot onze bestuursploeg behoren: Gianni Scoponi, Evi Akkermans, Stan Bartelen, Pieter Schrooyen, Ronny van Hooydonck, David Early, David Goetschalckx en Ronny Konings.